Bankkampanj

hero image

Kampanj mot SEB:s lån till fossilindustrin

Just nu bedriver vi en kampanj för att få SEB att sluta finansiera fossilbolag. SEB ger nämligen stora lån till bolag som sysslar med olja, kol och gas, inklusive expanderad utvinning av fossila bränslen, i strid med Parisavtalet.

SEB påstår att banken inte ger pengar till dedikerade projekt för utvinning av nya fossila bränslen, men enligt Fair Finance Guide gav SEB 46 miljarder kronor i nya lån till fossilbolag mellan 2020 och 2022. Ungefär hälften av bolagen som har fått lån sysslar med expansion av fossilindustrin. Det kan inte spela någon roll om de utlånade pengarna går till specifika projekt eller till bolag i allmänhet så länge pengarna hamnar i verksamheter som expanderar fossilindustrin. SEB:s pengar möjliggör oavsett att bolagen kan frigöra andra resurser till fossil expansion. 

Vidare ställer SEB inga krav på att bankens utlåningar ska gå till just omställningsarbete. Det enda som framgår i SEB:s Fossil fuel policy är att låntagarna ska ställa om för att förhindra global uppvärmning till 1,5 grader. Det är ett fullständigt otillräckligt krav, som dessutom undergrävs av att SEB senast i mars i år avslog en motion om att sluta ge lån till fossil expansion. Motionen kom från Naturskyddsföreningen och Greenpeace. Hur menar SEB att de ska kunna kontrollera vad deras pengar används till när kraven är otillräckliga och när det inte finns någon övergripande policy för att stoppa utlåningar till fossil expansion?

Vårt krav till SEB:
Ge inga nya lån till bolag som expanderar fossil verksamhet. Avsluta relationerna till bolag som inte vill avbryta fossil expansion.

Hjälp oss få SEB att bryta banden med fossilindustrin

Om du är anställd på SEB och håller med oss, hör av dig! Du når oss på [email protected]

Annars om du inte är anställd, hör av dig till [email protected] eller ring ditt lokala bankkontor och kräv förändring. Om du är kund hos SEB, berätta för dem varför du byter bank:

Öppet brev till SEB

Läs vårt öppna brev till SEB:
https://tidningensyre.se/2024/06-maj-2024/seb-sluta-finansiera-fossilindustrin/

Hej Skandinaviska enskilda banken (SEB),

De senaste åren har ni lånat ut hundratals miljarder kronor till fossilbolag som sysslar med kol, olja och gas. I er Sector policy on fossil fuels finns inga bestämmelser mot att ge pengar till fossilbolag och den är full av vaga formuleringar. Experter som granskar era transaktioner ser att ni än i dag ger pengar till bolag som sysslar med fossil expansion.

Detta gör ni medan vi som unga i dag ser världen runt omkring oss trasas sönder. Vi ser vår framtid brinna upp. Vi ser extremhettan i södra Europa. Vi ser hur skördarna i Storbritannien uteblir. Vi ser hur klimatbomber faller allt tätare, som när Derna i Libyen svämmades över och 14 000 människor dog eller försvann. Vi ser hur de senaste tio månaderna varit väl över 1,5 grader varmare än förindustriell tid.

Av de svenska bankerna leder era lån till störst utsläpp av växthusgaser – hela 34 miljoner ton under 2023. Vissa som jobbar hos er säger till oss att anledningen till att ni ser värst ut är att ni är ärligare i era beräkningar än andra och att ni är en industriinriktad bank. Men detta är inte en tävling, utan en fråga om liv och död; om ni som bank i just denna position flyttade era pengar från fossilindustrin skulle samhället ta ett verkligt och konkret steg bort från förstörelse och mot en hållbar omställning. Därför kräver vi av just er: Bryt banden med fossilindustrin!

Ni säger att ni har kvar fossilbolagen som kunder för att hjälpa dem att ställa om, men genom att ge dem pengar möjliggör ni fossil expansion. Ni vet lika väl som vi att fossilbolagen inte har ordentliga omställningsplaner. Att sluta ge fossilbolagen pengar vore det tydligaste sättet att ta ställning för den förändring av samhället som vi behöver och skulle innebära att konkret flytta resurser bort från förstörelsen.

Hålls ni tillbaka från att ta det oundvikliga steget att ge upp fossilbolagen som kunder för att det skulle vara en ekonomisk förlust och socialt obekvämt? Vi ber er att vara modiga och göra det rätta.

Kan vi prata om hur vi tillsammans kan ta oss ur den situation vi befinner oss i, gällande klimatkrisen? Vi vill ha dialog med er, och arbeta gemensamt för en värdig framtid.

Eftersom allvaret i situationen är stort och detta är enormt brådskande räds vi inte att bli obekväma. Vi är redo att störa er verksamhet tills ni bryter banden med fossilindustrin. Vi är också redo att sprida ordet om ert bidrag till den eskalerande klimatkrisen, så långt våra röster når.

Med en önskan om samarbete, och ett löfte om störigt motstånd,

Ta tillbaka framtiden